הנהלת חשבונות לועד בית

התוכן בבניה
תחומי 
עיסוק
דוא"ל
oved-ao@zahav.net.il

טלפון
09-9549186

כתובת
הדר 2
הרצליה

אבינועם עובד
חשבונאות ומיסים


הדר 2 הרצליה   |        טל': 09-9549186      |      פקס': 9549826  - 09    |        דוא"ל: oved-ao@zahav.net.il